{short

Title

Brev fra Erik Halstensen BÝrtnes datert 22. oktober 1882

Sender:

BÝrtnes, Erik Halstensen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1163

Date:

1882.10.22

Related places:

Mount Vernon


Full text


{short