{short

Title

Brev fra Mikkel M. Sørli datert 6. januar 1881

Sender:

Sørli, Mikkel M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1162

Date:

1881.01.06

Related places:

Rothsay


Full text


{short