{short

Title

Brev fra Mikkel M. Sørli datert 12. desember 1883

Sender:

Sørli, Mikkel M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1161

Date:

1883.12.12

Related places:

Rothsay


Full text


{short