{short

Title

Brev fra Guul Olsen Øverbye datert 5. mars 1876

Sender:

Øverbye, Guul Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1160

Date:

1876.03.05

Related places:

Black Earth


Full text


{short