{short

Title

Brev fra Ole H. BÝrtnes datert 2. januar 1889

Sender:

BÝrtnes, Ole H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1159

Date:

1889.01.02

Related places:

Mount Vernon


Full text


{short