{short

Title

Brev fra Kari M. Sørli datert 15. mars 1880

Sender:

Sørli, Kari M.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1152

Date:

1880.03.15

Related places:

Rothsay


Full text


{short