{short

Title

Brev fra Albert Lee datert 28. januar 1924

Sender:

Lee, Albert

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1147

Date:

1924.01.28

Related places:

Mount Horeb


Full text


{short