{short

Title

Brev fra Albert Lee datert 28. oktober 1923

Sender:

Lee, Albert

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1146

Date:

1923.10.28

Related places:

Mount Horeb


Full text


{short