{short

Title

Brev fra Karen Lee datert 9. januar 1921

Sender:

Lee, Karen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1143

Date:

1921.01.09

Related places:

Nielsville


Full text


{short