{short

Title

Brev fra Karen Lee datert 18. juli 1920

Sender:

Lee, Karen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1142

Date:

1920.07.18

Related places:

Nielsville


Full text


{short