{short

Title

Brev fra Karen Lee datert 9. april 1920

Sender:

Lee, Karen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1141

Date:

1920.04.09

Related places:

Nielsville


Full text


{short