{short

Title

Brev fra Ole Olsen Lii datert 29. september 1870

Sender:

Lii, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1110

Date:

1870.09.29

Related places:

Primrose


Full text


{short