{short

Title

Brev fra Ole Olsen Lii datert 186?

Sender:

Lii, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1109

Date:

186?

Related places:

Primrose


Full text


{short