{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 25. september 1897

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0347

Date:

1897.09.25

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short