{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 20. august 1902

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0345b

Date:

1902.08.20

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short