{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 4. august 1908

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0345

Date:

1908.08.04

Related places:

Oregon - Portland


Full text


{short