{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 6. januar 1896

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0344

Date:

1896.01.06

Recipient(s):

Berg, Henrik

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short