{short

Title

Brev fra Gurid Berg datert 5. august 1902

Sender:

Berg, Gurid

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0343

Date:

1902.08.05

Related places:

Ellendale


Full text


{short