{short

Title

Brev fra Gurid Berg datert 28. august 1922

Sender:

Berg, Gurid

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0342

Date:

1922.08.28

Related places:

Minneapolis


Full text


{short