{short

Title

Brev fra Knut Berg datert 2. november 1902

Sender:

Berg, Knut

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0341

Date:

1902.11.02

Related places:

Beardsley


Full text


{short