{short

Title

Brev fra Knut Berg datert 26. januar 1910

Sender:

Berg, Knut

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0339

Note:

Brevet er sendt fra Ellendale, North Dakote, men avsender har fast bopel i Canada

Date:

1910.01.26

Recipient(s):

Berg, Henrik

Related places:

Saskatchewan - Humboldt


Full text


{short