{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 27. april 1906

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0338

Date:

1906.04.27

Related places:

Decorah


Full text


{short