{short

Title

Brev fra Knut Berg datert 15. september 1915

Sender:

Berg, Knut

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0337

Date:

1915.09.15

Related places:

Saskatchewan - Humboldt


Full text


{short