{short

Title

Brev fra K. Berg datert 23. februar 1924

Sender:

Berg, K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0335

Date:

1924.02.23

Related places:

Saskatchewan - Humboldt


Full text


{short