{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 1. september 1911

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0334

Date:

1911.09.01

Related places:

Oregon - Portland


Full text


{short