{short

Title

Brev fra K. Berg datert 28. april 1903

Sender:

Berg, K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0333

Date:

1903.04.28

Related places:

Wahpeton


Full text


{short