{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 18. juni 1893

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0332

Date:

1893.06.18

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short