{short

Title

Brev fra K. Berg datert 20. november 1903

Sender:

Berg, K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0331

Note:

Stedet skrevet som: Portal, Vard, North Dakota, men datert "Minat"...

Date:

1903.11.20

Related places:

Minot


Full text


{short