{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 7. juni 1897

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0329

Date:

1897.06.07

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short