{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 25. juli 1907

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0328

Date:

1907.07.25

Related places:

Oregon - Portland


Full text


{short