{short

Title

Brev fra Gurid Berg datert 5. juni 1909

Sender:

Berg, Gurid

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0326

Date:

1909.06.05

Related places:

Ellendale


Full text


{short