{short

Title

Brev fra Juel H. Berg datert 190?

Sender:

Berg, Juel H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0325

Date:

190?

Related places:

Delisle


Full text


{short