{short

Title

Brev fra E. E. Gordon (Ødegård) datert 25. april 1920

Sender:

Gordon, E. E.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0323

Date:

1920.04.25

Recipient(s):

Berg, Henrik

Related places:

Neidpath


Full text


{short