{short

Title

Brev fra Juel Berg datert 25. januar 1907

Sender:

Berg, Juel

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0322

Date:

1907.01.25

Related places:

Delisle


Full text


{short