{short

Title

Brev fra K. Berg datert 12. februar 1923

Sender:

Berg, K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0321

Date:

1923.02.12

Related places:

Saskatchewan - Humboldt


Full text


{short