{short

Title

Brev fra Knut Berg datert 6. desember 1928

Sender:

Berg, Knut

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0320

Date:

1928.12.06

Related places:

Saskatchewan - Humboldt


Full text


{short