{short

Title

Brev fra Knut Berg datert 10. januar 1919

Sender:

Berg, Knut

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0319

Date:

1919.01.10

Related places:

Saskatchewan - Humboldt


Full text


{short