{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 1. januar 1897

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0318

Date:

1897.01.01

Recipient(s):

Berg, H. K.

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short