{short

Title

Brev fra Gurid Berg datert 4. januar 1920

Sender:

Berg, Gurid

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0316

Date:

1920.01.04

Recipient(s):

Berg, Henrik K.

Related places:

Minneapolis


Full text


{short