{short

Title

Brev fra K. Berg datert 24. august 1902

Sender:

Berg, K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0313

Date:

1902.08.24

Recipient(s):

Berg, Henrik

Related places:

Beardsley


Full text


{short