{short

Title

Brev fra Gurid Berg datert 9. september 1923

Sender:

Berg, Gurid

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0312

Date:

1923.09.09

Recipient(s):

Berg, Henrik

Related places:

Minneapolis


Full text


{short