{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 1. desember 1910

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0309

Date:

1910.12.01

Recipient(s):

Berg, H. K.

Related places:

Oregon - Portland


Full text


{short