{short

Title

Brev fra O. H. Berg datert 14. oktober 1895

Sender:

Berg, O. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0307

Date:

1895.10.14

Recipient(s):

Berg, H. K.

Related places:

Washington Prairie


Full text


{short