{short

Title

Brev fra J. H. Berg datert 2. desember 1895

Sender:

Berg, J. H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0306

Date:

1895.12.02

Recipient(s):

Berg, Henrik K.

Related places:

Park River


Full text


{short