{short

Title

Brev fra Juel Berg datert 22. mai 1899

Sender:

Berg, Juel

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0304

Date:

1899.05.22

Related places:

Park River


Full text


{short