{short

Title

Brev fra Gurid Berg datert 4. desember 1909

Sender:

Berg, Gurid

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0303

Date:

1909.12.04

Related places:

Ellendel


Full text


{short