{short

Title

Brev fra Ole Tufte datert 6. februar 1904

Sender:

Tufte, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0267

Date:

1904.02.06

Related places:

Grand Forks


Full text


{short