{short

Title

Brev fra Olaf Tufte datert 12. november 1905

Sender:

Tufte, Olaf

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0266

Date:

1905.11.12

Related places:

Grand Forks


Full text


{short