{short

Title

Brev fra ukjent avsender datert 18. oktober 1871

Sender:

NN

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0261

Date:

1871.10.18

Related places:

Decorah


Full text


{short