{short

Title

Brev fra I. O. Brandt datert 24. mars 1903

Sender:

Brandt, I. O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0259

Date:

1903.03.24

Recipient(s):

Tuff, Berit

Related places:

Fosston


Full text


{short